ثبت مشاور
+
مشخصات تبلت سرفیس پرو جدید
تبلت

مشخصات تبلت سرفیس پرو جدید

اخبار آی تی : سرفیس پروی تازه با صفحه کلیدی نرم و با فاصله مناسب میان کلیدها عرضه شده و در حین سفر و در محیط های دارای حرکت نیز می توان به خوبی آن را مورد استفاده قرار داد.     در طراحی بدنه سرفیس پرو ۲۰۱۷ مانند مدل قبلی از منیزیم استفاده شده
بالا