ثبت مشاور
+
ناشنوایان با این سنجاق سر می شنوند
مقالات

ناشنوایان با این سنجاق سر می شنوند

اخبار آی تی : این سنجاق سر می تواند تصور شنیدن را در افراد ناشنوا به وجود آورد. نمونه اولیهOntenna سال گذشته ساخته شده و قرار است به زودی هزار واحد از آن تولید و در آینده نزدیک روانه بازار شود.   شرکت فوجیتسو حامی مالی این طرح دانشگاهی است که توسط طراحی
بالا