ثبت مشاور
+
نرم افزاری برای مسائل کشاورزی و رفع آنها
مقالات

نرم افزاری برای مسائل کشاورزی و رفع آنها

اخبار آی تی : اسکندر زند رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: به منظور اجرای برنامه‌های ترویجی تا پایان امسال ١٠٠ اپلیکیشن مورد نیاز برای کشاورزان ساخته و رایگان در اختیار آنان قرار می‌گیرد.     زند افزود: امروز کشاورزان به
بالا