ثبت مشاور
+
آینده رباتهای نقاش
کامپیوتر

آینده رباتهای نقاش

  اخبار آی تی : گروهی از هنرمندان هلندی بررسی گسترده ای بر روی پرتره هایی که رامبراند، هنرمند هلندی، در طول زندگی خود کشیده بود انجام دادند و ترکیب بندی و رنگ های پرتره ها را مورد بررسی دقیق قرار داده و اطلاعاتی را از آن ها استخراج کرده. اطلاعات به دست
بالا