ثبت مشاور
+
با این ترفندها چشمان شما مقابل مانیتور آسیب نمی بینند
مقالات

با این ترفندها چشمان شما مقابل مانیتور آسیب نمی بینند

اخبار آی تی : برای مبتلا شدن به سندروم بینایی کامپیوتر به زمان زیادی نیاز نیست. فقط کافیست دو ساعت رو به روی مانیتور بنشینید تا خستگی چشمی سراغتان بیاید. بخصوص که این وضعیت با مجموعه‌ای از وسایل این چنینی مانند موبایل، تبلت یا حتی تلویزیون که نگاه کردن
بالا