ثبت مشاور
+
بیل گیتس و پیش بینی هایی که به واقعیت پیوستند
اخبار داغ

بیل گیتس و پیش بینی هایی که به واقعیت پیوستند

اخبار آی تی : بیل گیتس در کتاب "کسب و کار بر بال اندیشه" ۱۵ پیش‌بینی جسورانه را عنوان کرد که امکان تحقق این پیش‌بینی‌ها در آن زمان عجیب به نظر می‌رسید.       در ذیل به شرح پیش‌بینی‌های قریب به ۲۰ سال گذشته بیل
بالا