ثبت مشاور
+
گلایه از مصرف زودهنگام بسته‌های اینترنتی
اینترنت

گلایه از مصرف زودهنگام بسته‌های اینترنتی

اخبار آی تی : مصرف زودهنگام بسته‌های اینترنتی که اپراتورهای تلفن همراه در اختیار مشترکان خود قرار می دهند، یکی از گلایه هایی است که همواره از سوی مردم مطرح شده و مشترکان تلفن همراه حتی برای اطلاع دادن به وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات به صفحه های مجازی وی
بالا