ثبت مشاور
+
تصاویر سه بعدی فراتر از تصور با این تبلتها
تبلت

تصاویر سه بعدی فراتر از تصور با این تبلتها

اخبار آی تی : محققان تبلتی ساخته اند که با استفاده از واقعیت افزوده و فناوری هولوگرافیک تصاویر سه بعدی ایجاد می کند که به نظر می رسد خارج از صفحه نمایش و در فضا هستند.     محققان یک تبلت مجهز به واقعیت افزوده ساخته اند که در آینده آموزش تاثیرگذار
بالا