ثبت مشاور
+
نرم افزاری برای عیب یابی خودرو
نرم افزار

نرم افزاری برای عیب یابی خودرو

اخبار آی تی : بسیاری از افراد با شنیدن صداهای عجیب از موتور متوجه بروز مشکل در آن می‌شوند. با این وجود، خیلی‌ها نمی‌دانند علت این سروصدا چیست و هزینه تعمیر و برطرف کردن عیب احتمالی چقدر است؟ در این میان، یک استارتاپ نوآور به نام اتوسنس
بالا