ثبت مشاور
+
آخرین اخبار از کارگاه های اینترنت اشیا
اینترنت

آخرین اخبار از کارگاه های اینترنت اشیا

اخبار آی تی : رییس اداره پژوهش دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات با اشاره به تجربیات موفق بین المللی از جمله عضویت این دانشکده در مراکز آموزشی و دانشگاهی اتحادیه جهانی مخابرات (ITU)، از پیگیری تشکیل گروه‌های مطالعاتی ITU و مشارکت در آنها خبر داد.
بالا